KTNO

Het Mindful Run Opleidingsinstituut (MROI) is aangesloten bij KTNO. Het KTNO is een accreditatie platform voor zorg professionals, beroepsverenigingen, opleiders en bij- en nascholingsinstituten in de complementaire zorg.