Chronisch zorgnet

Chronisch ZorgNet is het landelijk netwerk van zorgverleners, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Voor punten vanuit Chronisch ZorgNet dien je zelf contact op te nemen met Chronisch ZorgNet met een kopie van je certificaat.